Gdańskie Miniatury to trwający od 2009 roku projekt, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej, mający na celu zainteresowanie mieszkańców i mieszkanki Gdańska ich tzw. małą ojczyzną. Podstawą cyklu są spacery z przewodnikiem, połączone z grą miejską. W roku szkolnym 2015/16 tematem przewodnim są występujące w Gdańsku style architektoniczne. Bohaterem października był gotyk.

Gdańskie Miniatury / Fot. Larysa Sałamacha

Gdańskie Miniatury / Fot. Larysa Sałamacha

Przez sześć lat projekt Gdańskie Miniatury był skierowany do uczniów i uczennic gdańskich szkół – od podstawowych do ponadgimnazjalnych. W bieżącym roku sytuacja się zmieniła – dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Kultury Miejskiej mógł zaproponować udział w spacerach z przewodnikiem również rodzinom i grupom nieformalnym. Już wrześniowe wędrówki (śladami romanizmu) spotkały się z odzewem ze strony gdańszczan i gdańszczanek, w październiku zainteresowanie było jeszcze większe. To znakomity sygnał dla organizatorów – mieszkańcy Gdańska są zainteresowani miejscem, w którym mieszkają, więc warto organizować dla nich tego typu projekty.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=nK1a_K99_Dw[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SIJJkRxkDD8[/youtube]

Za realizację Gdańskich Miniatur są w tym roku odpowiedzialni:
Pomysłodawczyni projektu: Małgorzata Kmicińska
Koordynacja projektu: Anna Urbańczyk
Koncepcja cyklu: Klaudiusz Grabowski, Ryszard Kopittke
Opracowanie graficzne: Tomasz Pawluczuk
Redakcja i korekta: Anna Mackiewicz

Gotyk w Gdańsku

Pierwsze gotyckie budowle pojawiły się w Gdańsku na terenie Starego Miasta. Nie przypadkiem zatem, miejsce startu październikowego startu było wyznaczone w okolicy Wielkiego Młyna, dzisiaj niewielkiego centrum handlowego, a od 1364 do 1945 roku ogromnego młyna zbożowego. W jego sąsiedztwie licencjonowana przewodniczka, od lat związana z Gdańskimi Miniaturami – Ewa Czerwińska, opowiedziała o architekturze tzw. Małego Młyna, który w przeciwieństwie do swojego większego brata – młynem nigdy nie był.
Kolejnym przystankiem na trasie spaceru był kościół św. Katarzyny z fascynującą historią i architekturą.

– Który z ozdobnych szczytów podoba się państwu najbardziej? – pytała przewodniczka. Niemal wszyscy wskazywali na środkową, najstarszą część kościoła.

Gotyckie mury przy ul. Podwale Staromiejskie – one jako kolejne „stanęły” na trasie wspólnego zwiedzania, a wędrówka zakończyła się pod najwyższą basztą w Gdańsku – Basztą Jacek.

Podczas spaceru uczestniczki i uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania gry miejskiej. Ile lukarn jest na dachu Wielkiego Młyna? Czyja siedziba mieści się w tzw. Małym Młynie? Jak się nazywa jedna z najkrótszych uliczek w Gdańsku, prowadząca od wejścia głównego kościoła św. Katarzyny do kościoła św. Brygidy? Na planie jakiej figury została zbudowana Baszta Jacek? Jak się nazywał dawny szpital. stojący u zbiegu ulic Grobla IV i Podwale Staromiejskie?
Czy znają Państwo prawidłowe odpowiedzi? Jeśli nie – IKM zaprasza do pobrania stosownej mapki i samodzielnego „zdobycia” Starego Miasta.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego