W ramach cyklu „Kultura dawnego Gdańska”, Towarzystwo „Dom Uphagena” zorganizowało wykład zatytułowany „Tajemnice kaplicy św. Jacka w kościele św. Mikołaja w Gdańsku”.

Fot. Grzegorz Juwa

Gości jak zwykle nie zabrakło, chociaż gorąca atmosfera kibiców bawiących się pod oknami Domu Uphagena, chwilami nieco rozpraszała. Prelegentka  – konserwator Maria Zakrzewska z firmy konserwatorskiej „Prolithos”, zachowała jednak „zimną krew” i interesująco opowiadała o pracach prowadzonych w kaplicy świętego Krzyża, wcześniej zwanej kaplicą św. Jacka, położona w północnej nawie kościoła św. Mikołaja w Gdańsku.

W 2010 roku firma konserwatorska została przez Ojców Dominikanów poproszona o zaprojektowanie aranżacji kaplicy, która dotychczas była pomalowana na biało z niewielką ilością złoconych zdobień. Ponieważ przeprowadzone wcześniej badania okazały się niewystarczające, firma rozpoczęła prace od niewielkich odkrywek w absydzie, które jednak również nie dawały wielu informacji. Zdecydowano się więc na zdejmowanie przemalowań z większych powierzchni. Okazało się, że miejscami było nawet osiem warstw farby, co w znacznym stopniu spłaszczało, a więc deformowało rzeźby.
Przeprowadzano badania mikroskopowe oraz laboratoryjne, pozwalające na określenie rodzaju stosowanego pigmentu i spoiwa.

Wykład był oparty na ogromnej ilości slajdów, co czyniło go szczególnie interesującym. Dziękuję Pani Marii Zakrzewskiej za udostępnienie zdjęć do publikacji na iBedekerze.

Kaplica św. Jacka przed rozpoczęciem prac konserwatorskich:

Prace pozwalające odkryć pierwotne malarstwo kartusza nad portalem wejścia do kaplicy:

Postęp prac konserwatorskich w kaplicy św. Jacka kościoła św. Mikołaja w Gdańsku: