„ 35 lat Rewaloryzacji zabytkowego zespołu architektoniczno – krajobrazowego Jaśkowa Dolina w Gdańsku Wrzeszczu” – to tytuł wędrówki, którą 5 października poprowadził Grzegorz Boros.

Grzegorz Boros

Grzegorz Boros (z prawej) ze słuchaczami / Fot. Tadeusz Szczęsny

Grzegorz Boros, we współpracy z Januszem Hebdą i Stanisławem Staniukiewiczem, jest autorem studium architektoniczno-przestrzennego, na podstawie którego w 1979 roku „Zespół architektoniczno – krajobrazowy Jaśkowa Dolina w Gdańsku -Wrzeszczu”, został wpisany do Rejestru zabytków Województwa Pomorskiego. Podczas dwugodzinnego spaceru architekt opowiedział o zmianach, jakie zaszły w ciągu ulicy.

Organizatorem wędrówki był Arkadiusz Kowalina z Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Końcowym akcentem wędrówki było wystąpienie Katarzyny Burakowskiej z Klubu Winda GAK.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wvUZJJmylhY[/youtube]

iBedekerowy spacer wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina