W Domu Uphagena odbył się pierwszy w 2017 r. wykład z cyklu „Kultura dawnego Gdańska”. Tematem spotkania była produkcja okrętowa i rozbudowa Stoczni Gdańskiej i Stoczni Schichaua w latach 1920-1945, która omówił Marcin Westphal.

Rozbudowa Stoczni Gdańskiej i Stoczni Schichaua w latach 1920-1945

Podczas wykładu została przedstawiona historia Stoczni Gdańskiej i stoczni Schichaua w okresie od zakończenia I wojny światowej do roku 1945, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rozbudowy zakładów, zmian w strukturze ich produkcji oraz zatrudnienia.

Marcin Westphal jest historykiem i archiwistą, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletnim pracownikiem Archiwum Państwowego w Gdańsku. Od 2008 r. jest zatrudniony w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję Kierownika Działu Wystawienniczego. Autor książki „Walka o panowanie w głębinach. Historia powstania U-Boota typu XXI”, współautor książki „Śladami ludzi morza. Jan Stankiewicz – kapitan żeglugi wielkiej”. W sferze jego zainteresowań badawczych znajdują się: działania wojenne na morzach i oceanach w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli niemieckiej broni podwodnej, niemieckie budownictwo okrętowe i przemysł stoczniowy, a także polskie i niemieckie wojskowe planowanie strategiczne i operacyjne.

Wykład sfilmował Mirosław Koźbiał.

[youtube]https://youtu.be/DI1KzIhh5KY[/youtube]