W Domu Uphagena, w ramach cyklu Kultura Dawnego Gdańska, odbył się wykład zatytułowany „Rozwój urbanistyczny Gdańska po II wojnie światowej”. Prelegentem był Piotr Lorens.

Piotr Lorens / Fot. Tadeusz Szczęsny

Piotr Lorens / Fot. Tadeusz Szczęsny

Prof. Politechniki Gdańskiej dr hab. Piotr Lorens –  profesor nadzwyczajny w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, kieruje Katedrą Urbanistyki i Planowania Regionalnego. Jest pełnomocnikiem Rektora PG ds. analiz urbanistycznych.

W latach 1996-1997 był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, obecnie jest Wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa.

Jest autorem licznych publikacji naukowych, prowadzi nie tylko działalność dydaktyczną, ale i popularyzatorską. Działa jako czynny architekt. Jest konsultantem ds. Młodego Miasta.

W polu zainteresowań badawczych prof. Lorensa są kwestie współczesnych przekształceń przestrzeni publicznych miasta.

Zapraszam do wysłuchania wykładu naukowca:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dbzY1F_rouY[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_8uh3tEeobA[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aCzgCDDVwWU[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bnQ9bWtK_VQ[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_k1X5ACLm4k[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7dHpB1RwFb8[/youtube]