Gdańskie Szkoły Autonomiczne wzięły udział w Paradzie Niepodległości w Gdańsku.

Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa, Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum i Gdańskie Liceum Autonomiczne wystąpiły podczas Parady w biało-czerwonych perukach. Na czele pochodu szedł sympatyczny „lew”, prezydenckim gestem pozdrawiający tłumy zebrane wzdłuż trasy pochodu.