OLIWIANIE – to kolejna wystawa zewnętrzna, zdobiąca ogrodzenia Parku Oliwskiego, a przygotowana przez Stowarzyszenie Stara Oliwa, którego siłą napędową jest Danuta Rolke-Poczman. Piątkowy wernisaż nie należał do standardowych wydarzeń.

Bywalcy Domu Zarazy wiedzą, że nic w nim nie może być „normalne”, bowiem owa „normalność” jest całkowicie obca Danucie Rolke-Poczman.  Nie inaczej było i podczas otwarcia wystawy. Uroczystość poprzedziła potężna ulewa, która zalała ulicę stanowiącą Galerię Zaułek Kanapariusza, toteż gospodyni zaprosiła gości do budynku stanowiącego kulturalne zaplecze Domu Zarazy. Czekał na nich suto zastawiony stół oraz… komplet szmat do wycierania podłogi, bowiem woda wdarła się i tutaj.

Ze zrozumiałym opóźnieniem wystawę otworzył Ryszard Jaśniewicz – aktor, poeta i wielki przyjaciel Domu Zarazy, zwany przez Danutę Poczman „oliwianinem honoris causa”. Goście obejrzeli pokaz slajdów prezentujących zdjęcia składające się na wystawę, a po zakończeniu części oficjalnej przyjacielskim rozmowom nie było końca. Od dawna wokół Danuty Poczman zbiera się bardzo liczne grono znajomych i przyjaciół, ceniących sobie niezwykły klimat stworzony przez nieobliczalną często gospodynię.

Kolorowe życie oliwian

Wielkoformatowe zdjęcia tradycyjnie już zawisły na ogrodzeniu Parku Oliwskiego i pobliskiej szkoły. Galeria Zaułek Kanapariusza kolejny raz przyciąga wzrok bajecznymi kolorami i historiami opowiadanymi przez zdjęcia. Bo wystawa to nie tylko portrety oliwian, to raczej fotograficzna opowieść o ich pasjach, zamiłowaniach i życiu kulturalnym, w którym biorą żywy udział. Scenariusz owego życia niejednokrotnie pisze Danuta Rolke-Poczman, zachęcająca współmieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. To dzięki niej seniorzy i młodzież spotykają się w Domu Zarazy na wernisażach artystów plastyków, spotkaniach z autorami książek, pokazach mody czy koncertach. Plenerowa wystawa unaocznia jak wiele się w Oliwie dzieje i jak aktywni są jej mieszkańcy.

Szczególne miejsce wśród przedstawionych fotografii zajmuje tematyka metamorfozy Domu Zarazy. Zdjęcia prezentujące zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach na zapleczu historycznego obiektu pokazują jak wielka jest siła oliwian, z Danutą Rolke-Poczman w pierwszym szeregu.

Wystawę tworzą piękne fotografie, opowiadające o barwnym życiu aktywnych mieszkańców Oliwy, dlatego ja raczej nadałbym wystawie tytuł „Kolorowe życie oliwian”.

11 sierpnia zapraszam na iBedekerowy spacer po Parku Oliwskim:)