W audytorium Europejskiego Centrum Solidarności odbyła się inauguracja 10. edycji Akademii Gdańskich Lwiątek, połączona z wręczeniem dyplomów dla nauczycielek szczególne zaangażowanych w projekt.

Koryfeusze Gdańskich Lwiątek

Rok szkolny 2016/2017 to już dziesiąty rok działalności Akademii Gdańskich Lwiątek – aż się wierzyć nie chce. A jednak! Już dziesięć lat temu gdański przedsiębiorca Andrzej Stelmasiewicz rozpoczął realizację swoich marzeń związanych z gdańską edukacją dzieci ze szkół. Skomponowany przez niego, a realizowany w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska program, jest skierowany do dzieci z klas I-III szkół podstawowych z województwa pomorskiego, a polega na odwiedzeniu wskazanych przez Fundację, ważnych dla Gdańska miejsc.

Akademia Gdańskich Lwiątek

Zasady udziału w programie można znaleźć na stronie www. agl.org.pl, gdzie czytamy:

Na stronie znajduje się lista 18 miejsc, które powinny odwiedzić dzieci, aby otrzymać na zakończenie kolejnych lat udziału: brązową, srebrną i złotą odznakę Gdańskiego Lwiątka oraz dyplomy. Setka dzieci z każdego roku, które wykażą się największą aktywnością, wyróżniana jest upominkiem. Uczestnictwo w AGLu (także w koncercie finałowym) jest bezpłatne.
Nauczyciele, pod opieką których ponad połowa uczennic i uczniów zdobędzie złotą odznakę Gdańskiego Lwiątka (czyli przez 3 kolejne lata odwiedzi 18 placówek z listy obowiązkowej), otrzymują tytuł Koryfeusza Gdańskich Lwiątek poświadczony certyfikatem Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Partnerzy i patroni
Program realizowany jest we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska i pomorskimi szkołami. Jego sponsorem jest firma ASTE.
Patronat Honorowy nad Akademią Gdańskich Lwiątek w roku szkolnym 2016/2017 objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Pomorska Kurator Oświaty Monika Kończyk oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Koncert finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek 2016

[youtube]https://youtu.be/zQyQoWvZOP8[/youtube]

Podczas uroczystości w audytorium ECS zasiadły nauczycielki, które swoją pasją potrafią zarażać uczniów, a ze sceny kwieciście:) przywitał ich Andrzej Stelmasiewicz. Z kolei Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku powiedział: – Dziękuję za cykl, który od dekady się wykuwa; dziękuję, że się wam chce wspólnie tworzyć program edukacji kulturowej.

W podwójnej roli wystąpiła Agnieszka Piórkowska z Działu Projektów Edukacyjnych ECS, która powitała gości jako gospodarz obiektu, a jednocześnie serdecznie podziękowała twórcom programu jako mama Gdańskiego Lwiątka.

Nad całością wydarzenia pieczę sprawowała Anna Miler, która delikatnie acz zdecydowanie dbała o to, żeby część oficjalna niepotrzebnie się nie przedłużała. Dzięki jej hasłu „bez zbędnej zwłoki” uroczystość miała właściwe tempo:) Kiedy pięćdziesiąt dziewięć nauczycielek odebrało dyplomy Koryfeusza Gdańskiej Akademii Lwiątek rozpoczęła się część artystyczna, ale wcześniej zapowiedziany został kolejny koncert finałowy Gdańskich Lwiątek, który odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 12 w Operze Leśnej.

Lista nauczycielek, które otrzymały tytuły Koryfeuszy Gdańskich Lwiątek za udział w programie w latach 2013-2016
Agnieszka Szymańska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23, Szkoła Podstawowa nr 7 w Gdańsku
Aleksandra Grzegowska Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego w Gdańsku
Aleksandra Machola Szkoła Podstawowa nr 29 Leonardo w Gdańsku
Aleksandra Micek-Dąbrowska Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdańsku
Alina Hajdel Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
Anna Bladowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
Anna Gałka Szkoła Podstawowa nr 20 im. kmdra ppor. J. Grudzińskiego w Gdańsku
Anna Kulińska Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdańsku
Barbara Sprawka Szkoła Podstawowa nr 14 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku
Beata Bretes Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach
Beata Kudełka Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku
Beata Kupracz Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku
Beata Muszyńska Szkoła Podstawowa nr 42 im. I. J. Paderewskiego w Gdańsku
Beata Raniowska Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku
Danuta Szyfka Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku
Dorota Korczakowska Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie
Dorota Krawczuk Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku
Dorota Orłowska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23, Szkoła Podstawowa nr 7
Elżbieta Kwias Szkoła Podstawowa nr 59 w Gdańsku
Elżbieta Letka-Łątka Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku
Elżbieta Pawłowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Gdańsku
Elżbieta Turska Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku
Elżbieta Woźnicka Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
Ewa Kupis Szkoła Podstawowa nr 5 w Gdańsku
Ewa Piepiora Szkoła Podstawowa nr 59 w Gdańsku
Ewa Wolska Szkoła Podstawowa nr 87 w Gdańsku
Ewelina Beker Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku
Gabriela Polakowska Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku
Grażyna Bartlak Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdańsku
Irena Deska Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku
Iwona Gużewska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku
Iwona Jurkiewicz Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
Iwona Sielicka Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku
Iwona Uciechowska Szkoła Podstawowa nr 80 im Budowniczych Portu Północnego w Gdańsku
Izabela Baranowska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6
Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku
Joanna Bemowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
Joanna Kucharska Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Kłodawie
Joanna Smentek Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku
Katarzyna Bobkowska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6
Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku
Katarzyna Jastrzębska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6
Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku
Katarzyna Michałowska Szkoła Podstawowa nr 42 im. I. J. Paderewskiego w Gdańsku
Katarzyna Sabbo Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku
Katarzyna Sarna Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdańsku
Katarzyna Wenta Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku
Lidia Sowińska-Krupa Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6
Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku
Lucyna Jagła Szkoła Podstawowa nr 20 im. kmdra ppor. J. Grudzińskiego w Gdańsku
Małgorzata Brzezińska Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku
Małgorzata Łapuć Szkoła Podstawowa nr 80 im Budowniczych Portu Północnego w Gdańsku
Małgorzata Szatkowska Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
Maria Gotartowska Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
Marta Pakowska Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
Marzena Pawłowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdańsku
Marzena Sobolewska Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdańsku
Róża Lach-Konkol Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku
Stanisława Duraj Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
Violetta Klaus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince
Wiesława Hlebowicz Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku
Wiesława Hołubowska Szkoła Podstawowa nr 14 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku
Wiesława Olejniczak Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince