W Instytucie Kultury Miejskiej odbył się finał kolejnej edycji Gdańskich Miniatur – „Gdańsk w ogniu walk i konfliktów”.

Gdańskie Miniatury

Już kilkakrotnie brałam udział w finałowym spotkaniu, zamykającym cykl spacerów w ramach Gdańskich Miniatur, ale tak dużej liczby gości jeszcze nie widziałam. To wyraźny sygnał, że gra miejska połączona ze zwiedzaniem miasta z przewodniczka Ewą Czerwińską trafia do coraz szerszego grona odbiorców.

Czym są Gdańskie Miniatury? Jak czytamy na stronie Instytutu Kultury Miejskiej:

(…) to trwający od 2009 roku projekt edukacyjny, konkurs i zabawa dla uczniów i uczennic, którzy odkrywają niezwykłe miejsca w Gdańsku i na Pomorzu. Opiera się na spacerach wyznaczonymi trasami związanymi z historią, kulturą lub postaciami i na rozwiązywaniu zagadek. Uczestnicy i uczestniczki zabawy szukają charakterystycznych obiektów i detali architektonicznych. Projekt skierowany jest przede wszystkim do szkół, chociaż mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani poznawaniem historii Gdańska.

Spacery (trzy w ciągu dnia) odbywają się raz w miesiącu, a każdorazowo bierze w nich udział ponad 150 osób. Pod koniec semestralnego cyklu wędrówek odbywa się finał, podczas którego autorzy prawidłowych odpowiedzi na pytania gry miejskiej otrzymują nagrody. Sponsorzy fundują młodym odkrywcom: warsztaty w Muzeum Narodowym, bilety do Teatru Miniatura, bilety do KinoPortu, bilety do kina Helios, warsztaty w Operze Bałtyckiej, warsztaty w CSW Łaźnia, komiksy, publikacje oraz bilety do muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk.

W zimowej edycji Gdańskich Miniatur 2013/2014 nagrodzeni zostali:

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka nr 2. Koło historyczne “Maharadża”
Gimnazjum nr 16
Milena Chuk, Magdalena Chuk
Gimnazjum nr 19 Klub Miłośnika Gdańska
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5
VIII LO w Gdańsku
Gimnazjum nr 1
Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku
ZSO 8 Gimnazjum nr 18
Szkoła Podstawowa nr 4 w Gdańsku
Zespół Szkół Morskich
Szkoła Podstawowa nr 7 w Gdańsku

Gdańskie Miniatury