Od jesieni 2014 r. Bazylika Mariacka w Gdańsku ma nowego proboszcza. Po 35 latach piastowania stanowiska proboszcza, na emeryturę odszedł ks. Stanisław Bagdanowicz – jego miejsce zajął ks. Zbigniew Zieliński, wcześniej proboszcz archikatedry oliwskiej, a ostatnio ks. Ireneusz Bradtke.

Bazylika Mariacka - Zegar Astronomiczny i "Sąd Ostateczny"

Bazylika Mariacka – Zegar Astronomiczny i „Sąd Ostateczny”

Po zmianach personalnych przyszedł czas na metamorfozę wnętrza świątyni. Umieszczony w przewodniku po bazylice (autorstwa ks. Stanisław Bogdanowicza) szkic, obrazujący umieszczenie zabytków w kościele, stał się nieaktualny, bowiem obiekty zaczęły „wędrować”. Najbardziej spektakularna zmiana dotyczy kopii obrazu Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny„, który po latach opuścił kaplicę św. Rajnolda i wrócił na swoje pierwotne miejsce, na filar transeptu, w sąsiedztwie Zegara Astronomicznego.

Kaplica św. Rajnolda

Zamknięte drzwi do kaplicy św. Rajnolda

Czy zmiana jest korzystna? Czy gdańscy przewodnicy są zadowoleni? Zdania są podzielone – część obawia się, że w sezonie w północnym transepcie będzie bardzo tłoczno, co utrudni prawidłowy odbiór sztuki. Jak będzie w rzeczywistości zapewne okaże się już w maju, kiedy w Gdańsku pojawią się liczni turyści. Jedno jest pewne – warto wejść do kościoła i „nauczyć się” go od nowa;)

Ewa Czerwińska – dziękuję Ci za cenną informację:)

Bazylika Mariacka