Miasto Gdańsk i Polnord S.A. wydało komunikat dotyczący przesunięcia terminu powołania spółki, która zrealizuje zagospodarowanie Wyspy Spichrzów.

Pełna treść komunikatu Biura Prasowego UM w Gdańsku:

Informujemy, iż podjęto decyzję o przesunięciu terminu podpisania umowy, której efektem będzie powołanie spółki do realizacji wspólnego projektu zagospodarowania Wyspy Spichrzów. Strony wstępnie planowały podpisanie umowy do 31 marca 2011. Termin ten został przesunięty do 15 lipca 2011 r.

Powodem przesunięcia terminu podpisania umowy jest konieczność wykonania dodatkowych badań związanych z przyszłą inwestycją na Wyspie Spichrzów. Są to przede wszystkim badania związane z możliwościami posadowienia dwupoziomowej hali garażowej, przewidzianej w koncepcji zagospodarowania tego terenu, przygotowanej przez pracownię MAT, zwycięzcę w konkursie na projekt zagospodarowania Wyspy.

Z analiz sposobu posadowienia kondygnacji podziemnych wynika, że w przeszłości, w celu stabilizacji podłoża, nie tylko zagłębiano pale dębowe, ale również głazy narzutowe. Z technicznego punktu widzenia, utrudni to budowę części podziemnej na niektórych obszarach zakładaną dotychczas metodą podstropową.

Ponadto na podstawie wykopów, wykonywanych przy okazji inwestycji w otoczeniu, okazało się, że pod warstwą namułów, które występują na terenie Wyspy Spichrzów na zmiennej wysokości, zwierciadło wody z całą pewnością jest napięte. Ponieważ oba te czynniki mają niezmiernie istotny wpływ na prace konstrukcyjne planowanej inwestycji, konieczne jest przeprowadzenia dodatkowych badań hydrogeologicznych.

Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z którym konsultujemy opracowywaną koncepcję, chcielibyśmy również dokonać odkrywek fundamentów obiektów zabytkowych, w szczególności spichlerza Steffen.

– Wykonanie tych prac wymaga czasu. Pełne opracowanie wyników badań potrwa kilka tygodni. Uważamy jednak, że ich wykonanie jest niezbędne dla przedstawienia wiarygodnej, realistycznej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Zależy nam bardzo, aby koncepcja ta, harmonogram i budżet projektu, na podstawie których będziemy podejmować decyzję o zawiązaniu spółki, były maksymalnie wiarygodne i precyzyjne – mówi Bartosz Puzdrowski, prezes POLNORD SA.

– Rozumiemy konieczność przeprowadzania szczegółowych badań przez inwestora. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że ich wyniki są niezbędne do podjęcia ważnych – już na etapie projektowym – decyzji. Przesunięcie terminu zawiązania spółki powodowane są działaniami, które w żadnym razie nie oddalają nas od historycznego momentu, jakim jest zagospodarowanie Wyspy Spichrzów. Dostrzegamy i docenimy profesjonalizm naszego partnera, który przejawia się w bardzo poważnym i odpowiedzialnym podejściu do realizacji tego ambitnego zadania – powiedział Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.