Gdańsk Wrzeszcz ulega dynamicznym przemianom. Tak wygląda 28 lipca 2011 r… 

Oto wrzeszczańska Synagoga, Quattro Towers i kamienice mieszkalne
przy ul. Partyzantów, czyli trzy pokolenia na jednej fotografii.