Trakt w Gdańsku, należący do ciągu drogi krajowej nr 1, rozpoczynający się w Śródmieściu, a biegnący przez dzielnicę Orunia, Św. Wojciech i Lipce – do 1997 r. nosił nazwę ul. Jedności Robotniczej.

Fot. Robert Krygier

Mieszkaniec Gdańska, pan Robert Krygier, spacerując po św. Wojciechu, Lipcach i Oruni, natknął się na budynek o nieco zaskakującym adresie – ul. Jedności Robotniczej 319. Od czternastu urzędowa nazwa tej ulicy brzmi – Trakt św. Wojciecha.

Fot. Robert Krygier