Gdańsk, sierpień 2015 r. Kościół św. Mikołaja oo. Dominikanów w Gdańsku podczas Jarmarku św. Dominika…

Jarmark św. Dominika