Dyżurny Inżynier Miasta zareagował na moją informację dotyczącą uszkodzenia znaku pionowego na ul. Otomińskiej w Gdańsku.

Sprawa została załatwiona w błyskawicznym tempie. Nadal czeka na załatwienie temat kałuży, zgłoszony 5 lipca 2012 r.

Sprawa dla Dyżurnego Inżyniera Miasta – ul. Otomińska