Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza na wystawę „Życie miasta w cieniu wojny i wielkiej polityki czyli Wolne Miasto Gdańsk 1807 – 1813/14”.

Komunikat prasowy:

W 2013 roku przypada dwusetna rocznica oblężenia Gdańska przez wojska rosyjskie i w rezultacie zdobycia miasta, co spowodowało zakończenie istnienia Pierwszego Wolnego Miasta Gdańska. Jego powstanie w 1807 roku było dla gdańszczan wielkim wydarzeniem. Odnowiło i ożywiło ducha samorządności. Po latach panowania pruskiego, gdy znaczenie Gdańska zmalało do rangi prowincjonalnego miasta, powołano Wolne Miasto Gdańsk, zwane niekiedy „republiką gdańską”, odrębny organizm polityczny, formalnie znajdujący się pod protektoratem Prus i Saksonii, faktycznie będący we władzy samego Napoleona, który decydował o jego losach za pomocą mianowanego przez siebie gubernatora.

W 2007 roku, gdy przypadała dwusetna rocznica powstania Wolnego Miasta nasze Muzeum zorganizowało wystawę, sesję naukową i wydało dwie publikacje poświęcone tamtej epoce. Obecnie, w 2013 roku chcemy również przypomnieć gdańszczanom i gościom licznie odwiedzającym Gdańsk tamte wydarzenia uwypuklając znaczenie jakie wywarły na dalsze losy miasta.

Do wystawy przysposobiony będzie także zadaszony dziedziniec Ratusza. Tam pokażemy „zdobycie szańca” – inscenizację ukazująca walkę żołnierzy obu walczących stron o fragment umocnień miasta. Na wystawie znajdą się eksponaty przywiezione z muzeów polskich, rosyjskich i francuskich. Będą też obiekty pochodzące od prywatnych kolekcjonerów oraz potomków żołnierzy i oficerów, którzy brali udział w wojnach napoleońskich.

Wernisaż rozpocznie inscenizacja wjazdu Napoleona do Gdańska o godzinie 11.00. Udostępnienie wystawy widowni przewidziano ok. godziny 13.00, po zakończeniu części oficjalnej.

Tytuł: Wystawa „Życie miasta w cieniu wojny i wielkiej polityki czyli Wolne Miasto Gdańsk 1807 – 1813/14”
Lokalizacja: Ratusz Głównego Miasta Gdańska, ul. Długa 46
Godzina rozpoczęcia: 11:00
Data: 2013-06-08