Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Debata

Wydarzenia List Navigation

Listopad 2018

Archeologia w Miejscach Pamięci. Konferencja w Muzeum Stutthof

08/11/2018 09:00 - 19:00
Muzeum Stutthof/Stutthof Museum Muzealna 6
Darmowy

Muzeum Stutthof w Sztutowie wraz z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków zapraszają na konferencję naukową, która będzie miała miejsce 8 listopada br., w godz. 9:00-19:00 w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Konferencja objęta patronatem honorowym przez Generalnego Konserwatora Zabytków Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr hab. prof. IH PAN Magdalenę Gawin, ma na celu wymianę doświadczeń specjalistów z zakresu, prawa, archeologii, opiekunów miejsc pamięci w kwestii prowadzenia prac archeologicznych i nielegalnych poszukiwań w obrębie upamiętnień. Istotne jest między innymi…

Dowiedz się więcej »

Teraźniejszość przeszłości. Konferencja naukowa o gdańskim muzealnictwie

15/11/2018 09:00 - 16/11/2018 13:00
Dom Uphagena – Muzeum Gdańska, ul. Długa 12
Darmowy

Dom Uphagena, oddział Muzeum Gdańska serdecznie zaprasza na konferencję naukową poświęconą gdańskiemu muzealnictwu i historiografii do 1945 r. Podczas dwóch dni w Domu Uphagena zostanie wygłoszonych 20 referatów naukowych przygotowanych przez naukowców i muzealników z rejonu szeroko rozumianego Pomorza, Kujaw, Wielkopolski oraz Warmii i Mazur.  

Dowiedz się więcej »

Konferencja „Piaśnica – kultura miejsca”

22/11/2018 09:00 - 14:00
Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1

Konferencja jest podsumowaniem 9-miesięcznej pracy przy Projekcie "Piaśnica - kultura miejsca". Prelegentami są prowadzący warsztaty (historyczne, literackie, malarskie, muzyczne, fotograficzne, filmowe, teatralne i performance). Wydarzeniu towarzyszyć będzie m.in. pokaz filmu dokumentującego działania w ramach Projektu; występ muzyczny wkomponowany w harmonogram konferencji - Dominik Kisiel & Jakub Klemensiewicz; wernisaż prac plastycznych uczestników pleneru malarskiego w hallu ECS. Projekt "Piaśnica - kultura miejsca" polega na organizacji cyklu 44 interdyscyplinarnych zdarzeń edukacyjno-kulturalnych łączących historię, kulturę, malarstwo, muzykę, literaturę, film, teatr i performance, związanych…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2018

III Sypozjum Źródłoznawcze| Gdańsk 1945-1960| odbudowa, rozwój infrastruktury i struktury przestrzenno- urbanistycznej.

07/12/2018 09:00 - 15:00
Dom Uphagena – Muzeum Gdańska, ul. Długa 12
Darmowy

Spotkanie badaczy historii powojennego Gdańska w ramach  prac nad VI tomem "Historii Gdańska". Projekt kierowany jest przez prof. Edmunda Kizika i prof. Mirosława Golona i stanowi kontynuację  dzieła pod redakcją prof. Edmunda Cieślaka (1922-2017). Projekt realizowany jest w Instytucie Historii PAN we współpracy z gdańskim Oddziałem IPN i Muzeum Gdańska.   Szczegółowy program: http://jandaniluk.pl/pl/190-sympozjum-o-odbudowie-infrastrukturze-i-urbanistyce-gdanska-w-latach-1945-1960?fbclid=IwAR2MwykQ7mOLjMH8zkjXHqebdfK7CuEuOQyCArNvohgHFdSTwk3VTmLP6Do

Dowiedz się więcej »
Marzec 2019

Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu. Konferencja w w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku

1 marca 12:00 - 16:00
Ratusz Staromiejski(Nadbałtyckie Centrum Kultury), ul. Korzenna 31/35

Nadbałtyckie Centrum Kultury serdecznie zaprasza archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na konferencję pt. "Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: Gdańsk i jego dzielnice", która odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) w godzinach 12.00 - 16.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35). Konferencja organizowana jest przez Fundację im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie" wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Partnerami są Nadbałtyckie Centrum…

Dowiedz się więcej »
Czerwiec 2019

45-lecie Wartowni nr 1 na Westerplatte

29 czerwca 11:00 - 18:00
Wartownia nr 1 na Westerplatte – Muzeum Gdańska ul. Mjr. Henryka Sucharskiego, Westerplatte, Gdansk
Darmowy

Wystawa w Wartowni nr 1 od 45 lat opowiada o losach obrony Westerplatte. W najbliższą sobotę zapraszamy Was do wspólnego świętowania wraz z prof. Andrzejem Januszajtisem, inż. Aleksandrem Ślusarzem oraz Janem Markiewiczem. Wartownia uniknęła wysadzenia w powietrze, dzięki wysiłkowi mieszkańców Gdańska w 1967 r. W 1974 r. żyjący wówczas obrońcy Westerplatte w murach wartowni przygotowali wystawę. W 1980 r. jej autorzy zgodzili się, by utworzyć tu oddział Muzeum Gdańska i przekazali do niego swoje pamiątki. Dziś możecie zobaczyć tu efekt ich…

Dowiedz się więcej »
Październik 2019

Konferencja „Stanisława Fleszarowa-Muskat i jej współcześni”|Muzeum Sopotu

23 października 10:00 - 24 października 16:30
Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
Darmowy

Fundacja im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat oraz Muzeum Sopotu zapraszają na konferencję w 100-lecie urodzin i 30-lecie śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Konferencja „Stanisława Fleszarowa-Muskat i jej współcześni” odbędzie się w Muzeum Sopotu, w dniach 23-24 października 2019 r. Program: 23 października, godz. 10.00–15.30, prowadzenie: Ewa Nawrocka godz. 10.00 – przywitanie gości godz. 10.20–10.40 – Krystyna Świerkosz „Stanisława Fleszarowa-Muskat w świetle korespondencji (ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN)” godz. 10.45–11.05 – Maciej Kijowski „Kobiety morza w twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat” godz. 11.10–11.30 – Alina Kietrys „Krąg…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2019

Kon­fe­ren­cja naukowa Mię­dzy pro­win­cjo­na­li­zmem a nowo­cze­sno­ścią. Gdańsk w XIX wieku|Muzeum Gdańska

12 listopada 10:00 - 13 listopada 17:00
Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47
Darmowy

Gdańsk, 12–13 listo­pada 2019 r. PROGRAM 12 LISTOPADA (wto­rek) 10.00–10.10 Otwar­cie kon­fe­ren­cji dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski, prof. UG – Dyrek­tor Muzeum Gdań­ska prof. dr hab. Edmund Kizik – Kie­row­nik Zakładu Dzie­jów Pomo­rza Insty­tutu Histo­rii PAN Część I – pro­wa­dze­nie: prof. dr hab. Edmund Kizik 10.10–10.30 dr Janusz Dar­gacz (Insty­tut Histo­rii PAN / Muzeum Gdań­ska) Pro­win­cjo­nalny czy nowo­cze­sny? Dzieje Gdań­ska w XIX wieku 10.30–10.50 dr hab. Krzysz­tof Rzepa, prof. UAM (Uni­wer­sy­tet Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu) Śla­dem Gdań­ska? Pozna­nia droga do nowo­cze­sno­ści. Richard Wit­ting jako nad­bur­mistrz Pozna­nia (1891–1902) 10.50–11.10 dr Anna Tar­now­ska (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu) Pru­skie ordy­na­cje miej­skie…

Dowiedz się więcej »

Seminarium/ Niezapomniane. Historia kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku

21 listopada 10:00 - 16:00
Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowe w Gdańsku ul. Cystersów 18, Gdańsk
Darmowy

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na seminarium poświęcone historii kolekcji przedwojennego Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum Danzig) oraz jego dziejom podczas II wojny światowej. Tegoroczny projekt „Badanie strat wojennych” obejmował digitalizację oraz opracowanie materiału ikonograficznego i archiwalnego w instytucjach zagranicznych i polskich dotyczącego gdańskiej instytucji. Przyjmuje się, że obecnie każdy dział Muzeum posiada od 40 do 60% kolekcji przedwojennej. Wszystkie prowadzone od wielu lat działania pracowników Muzeum Narodowego w Gdańsku mają na celu zgromadzenie jak najpełniejszego materiału dotyczącego przeszłości placówki, proweniencji dzieł,…

Dowiedz się więcej »

Gdańskie carillony na liście UNESCO| spotkanie

25 listopada 16:00 - 17:00
Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47
Darmowy

W poniedziałek, 25 listopada 2019 r., o godz. 16:00, w Ratuszu Głównego Miasta, odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców, które rozpocznie kilkuletni proces starania się o wpis gdańskiej kultury carillonowej na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. O korzyściach wynikających z takiej ochrony opowie m. in. Andrzej Iwo Szoka z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, który odpowiada za wpis na listę krakowskich obyczajów: szopkarstwa i Lajkonika.  

Dowiedz się więcej »
+ Export Events