Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki zaprosiło mieszkańców Trójmiasta do udziału w spacerze po Kokoszkach, trasą dawnej granicy pomiędzy Polską a Wolnym Miastem Gdańsk.

spacer po Kokoszkach
Wędrówka spotkała się z dużym zainteresowaniem, a rozpoczęła się nieopodal Węzła Karczemki. Przewodnikiem, który opowiedział o Kokoszkach i Wolnym Mieście Gdańsku był kustosz Muzeum Strefa Historyczna WMGPiotr Mazurek. Po spacerze, w gościnnej greckiej tawernie Lucullus, cicerone wygłosił prelekcję na temat Wolnego Miasta Gdańska.

YouTube Preview Image

Fot. Joanna Pruszyńska

Fot. Joanna Pruszyńska

Fot. Joanna Pruszyńska

Fot. Joanna Pruszyńska

Fot. Joanna Pruszyńska

Fot. Joanna Pruszyńska