W prezbiterium kościoła św. Trójcy w Gdańsku, w obecności zebranych gości, odbyła się uroczystość przekazania podpisanej umowy użytkowania nieruchomości zwanej Forsterówką.

Ponad trzy hektarowy teren na Wyspie Sobieszewskiej przejęli Franciszkanie, którzy utworzą w miejscu byłej siedziby Alberta Forstera Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego. Cały projekt nosi nazwę „Wyspa św. Franciszka”, a tym samym używana dotychczas nazwa  „Forsterówka” powinna przejść do historii.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.franciszkanie.gdansk.pl

YouTube Preview Image

O „Forsterówce” Waldemar Nocny