W Domu Uphagena trwa cykl wykładów „Kultura dawnego Gdańska”. Podczas marcowego spotkania Wojciech Jegliński wygłosił prelekcje zatytułowaną: „Z pradziejów okolic Gdańska. Paleogeografia obszar ujściowego Wisły Gdańskiej”.

Paleogeografia obszar ujściowego Wisły Gdańskiej

Organizatorem cyklu jest Towarzystwo Dom Uphagena, kierownikiem projektu jest Ewa Barylewska-Szymańska, a wieczór z historią prowadził Sławomir Kościelak.
Relację filmową przygotował Mirosław Koźbiał.

YouTube Preview Image

Narodziny Śmiałej Wisły