W ramach cyklu „Kultura dawnego Gdańska” w Domu Uphagena zawitały średniowieczne szpitale gdańskie. Stało się to za sprawą prelekcji Adama Szarszewskiego – „Nadzór i opieka. Średniowieczne szpitale gdańskie w dobie wczesnonowożytnej”.

Adam Szarszewski jest lekarzem, ale jego wielką pasją jest historia, głównie ta związana z rozwojem szpitalnictwa. Obraz średniowiecznego lecznictwa, pokazany przez prelegenta, pozwolił mi nabrać dużego dystansu do obecnego stanu służby zdrowia w Polsce….

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Szpital „na Łąkowej” – zdjęcia