Na Biskupiej Górce, w ramach cyklu Lokalni Przewodnicy i Lokalne Przewodniczki, odbyło się spotkanie z Markiem Adamkowiczem.

Marek Adamkowicz

Bohaterem opowieści Marka Adamkowicza był Brunon Zwarra – przedwojenny mieszkaniec Biskupiej Górki i autor „Wspomnień gdańskiego bówki”. Gospodyniami spotkania były; Barbara Sroka z Instytutu Kultury Miejskiej i Grażyna Knitter ze Stowarzyszenia Waga.

Zapraszam do wysłuchania prelekcji:

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Lektura uzupełniająca:

Działania Instytutu Kultury Miejskiej