W ramach cyklu Kultura Dawnego Gdańska, w Domu Uphagena odbyło się spotkanie poświęcone tzw. szkole sopockiej. Bohaterem spotkania był Hubert Bilewicz.

Szkoła sopocka

Hubert Bilewicz wygłosił prelekcję zatytułowaną „Szkoła sopocka: sztuka versus polityka”.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Prelegent studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał również tytuł doktorski oraz muzealnictwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest absolwentem podyplomowych studiów w Ośrodku Badań nad Tradycja Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, przez kilkanaście lat był związany z gdańską Akademią Sztuk Pięknych, gdzie prowadził zajęcia z historii sztuki.
Zajmuje się zagadnieniami architektury XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz polską sztuką użytkową. Interesuje go także pedagogika artystyczna oraz pogranicze sztuki i edukacji. Od lat bada środowisko tzw. szkoły sopockiej. Jest autorem dziesiątek prac naukowych, oraz podręczników szkolnych poświęconych historii sztuki, angażuje się w popularyzację sztuki.