W Domu Uphagena odbył się wernisaż jubileuszowej wystawy z okazji 70. lecia Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Oficjalną część spotkania sfilmował Mirosław Koźbiał.

YouTube Preview Image