W Domu Uphagena odbył się wykład z cyklu „Kultura dawnego Gdańska”, zatytułowany „Oliwa. Z dawnej historii opactwa i miejscowości”. Prelegentem był Adam Kromer.

Spotkanie prowadził Sławomir Kościelak, kierownikiem projektu jest Ewa Barylewska-Szymańska, a filmową relację przygotował Mirosław Koźbiał.

YouTube Preview Image