Środa, 19 października 2011 r. Rondo im. Jacka Kuronia.

Rondu w okolicy budowanej trasy W-Z, nadano imię Jacka Kuronia we wrześniu 2008 r. Dzisiaj, trzy lata później, jest obsadzane ozdobną roślinnością.